Ankara Otizm

       Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), kişinin beyin gelişimini, başkalarını nasıl algıladığını ve iletişim kurduğunu etkileyen, sosyal etkileşim ve iletişimde sorunlara neden olan bir bozukluktur.
       Otizm tekrarlayan davranış kalıplarını içerir. Otizm spektrum bozukluklarında kullanıldığı şekliyle “spektrum” terimi, geniş bir semptom yelpazesine ve semptomların şiddetine atıfta bulunur.
       Otizm, çocukluğun başlangıcında gelişir ve sonunda bir kişinin toplumda, örneğin sosyal yaşamda, okulda veya işte sorunlarla karşılaşmasına yol açar.
       Otizm belirtileri doğumdan sonraki ilk yılda ortaya çıkar. Daha nadir durumlarda, çocuk ilk yıl boyunca normal gelişimini sürdürür ve ardından otizm belirtilerinin ortaya çıkmasıyla 18 ila 24 ay arasında bir gerileme dönemine girer. Ankara Çocuk ve Ergen Psikiyatri olarak her zaman yanınızdayız.