AGTE

Ankara Gelişim Tarama Envarteri (AGTE)

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, kısaltması ile AGTE çocukların gelişim aşamalarında hangi evrede olduğunu anlayabilmek ve çocuğu bu açıdan değerlendirebilmek için test yolu ile uygulanan envanterlerden biridir.

AGTE Testi Hangi Yaş Aralığındaki Çocuklar İçin Kullanılmaktadır?

Envanter her yaştan çocuğa uygulanamaz. Envanterin amacı çocuğun herhangi bir gelişimsel bozukluk veya gerilik içerisinde olup olmadığını erken dönemde tespit etmektir. Bu nedenle AGTE testi 0 ile 6 yaş arasındaki çocuklar için kullanılabilir nitelikte olan bir araçtır. Test sadece çocuğa sorular sorularak uygulanan türden bir test değildir. Bunun nedeni ise çocuğun 0 ile 6 yaş arasında tamamen bilinçli hareket etmiyor oluşudur. Test süreci boyunca genellikle çocuk, anne ve babanın birlikte teste katılması istenir. Test yapıldıktan sonra incelenen sonuçlar ışığında çocuğun gelişimsel süreçlerini nasıl gerçekleştirdiği, geri kalıp kalmadığı ve süreçlerdeki başarısı gibi faktörler hakkında bilgi sahibi olunur.

AGTE Testi Nasıl Uygulanır?

AGTE testi, genellikle annelere sorular aracılığı ile uygulanan bir testtir. Test toplam 154 maddeden oluşur. Her bir maddenin cevabı için 3 seçenek mevcuttur. Anneden bu üç seçenekten birini tercih etmesi beklenir. Seçenekler sırasıyla; “evet, hayır, bilmiyorum” olarak belirlenmiştir. Sorular; dil ve bilişimsel alanı, ince motor becerileri, kaba motor becerileri, sosyal beceri ve kişisel bakım yeteneği gibi alanları ölçmek için hazırlanmıştır. AGTE testi toplam 154 maddeden oluşan bu testlerin tamamını kapsayan bir envanterdir. Uzmanlar tarafından çocuğun genel durumu hakkında bilgi sahibi olunur ve gelişimsel olarak hangi noktada olduğu tespit edilir.

Diğer Hizmetler