Bir Aile Çiz Testi

Aile Çiz Testi

Aile Çiz Testi; Maurice Porot tarafından 4 yaş ve üzeri çocuklar için geliştirilen projektif bir resim testidir. Testin yapılış amacı, çocuğun aile üyeleri ile olan iletişimini ve çatışmalarını görmeyi ve değerlendirmeyi hedefler.

 

Aile Çiz Testi’nde çocuğa kağıt, kalem, silgi, çeşitli boya kalemleri verilir ve ailesinin resmini çizmesini ister. Çocuk resmi çizerken gözlemlenir ve resim bittikten sonra çizdikleri hakkında çocuklar tartışılır. Çizilen kişilerin kim olduğu sorulur ve bilgi alınır. Tüm bunların ardından testin yorumlama kısmına geçilir. Psikolog, çocuğun çizdiği resmi birçok faktörü göz önünde bulundurarak değerlendirilir. Aile Çiz Testi sayesinde, çocuğun ailede en önem verdiği kişiler, çatıştığı bireyler, örnek aldığı kişiler, kendini ailede nasıl konumlandırdığı analiz edilir ve raporlanır.

 

Aile Çiz Testi; testin eğitimini almış psikologlar ve psikiyatristler tarafından uygulanmalıdır.

Diğer Hizmetler