Cümle Tamamlama Testi

Good Enough – Harris Bir insan Çiz Testi; çocuğun yaptığı resimler aracılığı ile çocuğun zekası hakkında bağlantıyı kurmayı amaçlayan bir testtir. Bireylerde zihinsel gelişmeyi ölçmek için kullanılan bir testtir. Bu testte çocukla çalışabilmek için uygun ortamın oluşturulması ön koşul olarak görülmektedir.

 

Good Enough Zeka Testi Nasıl Uygulanır?

Çizime dayalı bir testtir. Çocuktan bir insan resmi yapması istenir. Çocuk resmi kendi kendisi için çizer. Sonra resimde görülen yanılgılara ve resmin yapılış biçimine göre Good Enough Zeka Testi’nde belirlenen kriterler doğrultusunda resmin her bir kısmı için puan verilir. Sonra bu puanlar toplanarak toplam puanın karşılığı olan zeka yaşı bulunur.

 

Zeka yaşı hesaplanırken önceden hazırlanmış olan çizelgede kullanılmaktadır. Böylece çocuğun zeka bölümü hesaplanır.

Zeka Bölümü = Zeka Yaşı / Takvim Yaşı * 100 formülü ile saptanır.

 

Good Enough Zeka Testi 4-14 yaş arasındaki  çocuklara uygulanan genel bir zeka testidir. Bu yaşların dışında kullanıldığında doğru sonucu vermez. Bu yüzden daha küçük ya da daha büyük yaşlardaki bireylere uygulanması doğru değildir.

 

Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bilgi verir. Bireysel olarak uygulanmaktadır. Gerektiğinde grup testi olarak da kullanılabilmektedir.

Diğer Hizmetler